Anhörigrummet, novell och rumslig idé

En rumslig gestaltning baserad på min text Anhörigrummet, en berättelse om väntan och saknad.

Rummet är en känslomässig tolkning av ett väntrum för anhöriga till patienter på Karolinska Sjukhusets intensivvårdsavdelning.

RUM1RUM2RUM3

Anhörigrummet, modell i skala 1:25.

Maja Döbling, 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s