Paradiset, föreställningsskiss

Paradiset

Deltagarbaserad, situationsspecifik föreställningsskiss. Ett experiment där vi ville åskådliggöra den komplicerade balansen mellan behovet att känna sig helt unik och att samtidigt ha en tydlig tillhörighet i en normativ grupp.

En individuell resa genom ett bostadshus som startade med ett personligt brev till deltagarnas hemadresser.

Idé, koncept, rum: Maja Döbling, Helle Rossing och Rebecka Stone.

Stockholms Dramatiska Högskola, 2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s